วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สัมมนา เจาะลึก เรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ น้องๆ จะมีอนาคตที่มีทางเลือกที่ได้เปรียบอย่างไร 

57
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 สัมมนา เจาะลึก เรียนต่อมัธยมในต่างประเทศ น้องๆ จะมีอนาคตที่มีทางเลือกที่ได้เปรียบอย่างไร 
สำรองที่นั่งได้ที่ LSCinterstudy 080.936.9898 , 083.441.2545
สถานที่่ : ห้องประชุม 2 สำนักงาน LSCinterstudy