เรียนต่อในมหาวิทยาลัยในแคนาดาต่อ ได้ work permit อีก 2-3 ปี

503
เรียนต่อในมหาวิทยาลัยในแคนาดาต่อ ได้ work permit อีก 2-3 ปี
และโอกาสเป็นประชากรถาวรของแคนาดา Click
แบ่งปัน