เลือกเรียนที่ไหน ที่ดี เหมาะสม สำหรับต่อมัธยมที่แคนาดา

85

เลือกเรียนที่ไหน ที่ดี เหมาะสม สำหรับต่อมัธยมที่แคนาดา

WorkShop Free วันที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ที่ LSCinter @MRT จตุจักร
*** น้องๆ ที่รับการ workshop จะได้รับทุนเพื่อสะสม ในการลงทะเบียนเรียนจริง ***
Click ที่นี่เพื่อ ลงทะเบียน WorkShop กับเรา