7 ตุลาคมนี้ ทำอย่างไรให้วีซ่าผ่านกับประตูสู่การเรียนรู้และทำงานในออสเตรเลีย
พบกับศิษย์เก่าจากออสเตรเลีย ตั้งแต่ 13.00 น เป็นต้นไป ที่ LSCinterstudy สาขา ชั้น 1 ใน MRT จตุจักร confirm your seat at 080.936.9898