Like us On

# INSTAGRAM

LSC Au pair Europe – The Netherlands , France , Germany ,Belgium 

eu-flagโครงการเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในเครือยุโรป ได้ทํางานฝึกประสบการณ์ในการดูแลน้องๆ ในครอบครัวอุปถัมภ์ ได้เรียน และท่องเที่ยวพร้อมทั้งได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาต่างๆ ( Dutch, French, German ) โดยพักกับครอบครัวตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ 1 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ และได้รับทุนการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะถือ วีซ่าออแพร์

head_r1_c14_f2หน้าที่รับผิดชอบของ Au Pair

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน้าที่ในการดูแลเด็ก จํานวน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (แต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป) โดยในการทําหน้าดูแลเด็กนั้นจะเป็นการดูแลรับผิดชอบแค่เฉพาะเด็ก จะเปรียบเสมือนน้องสาว และน้องชาย ของผู้เข้าร่วมโครงการในครอบครัวเท่านั้น และรวมถึง light household.

head_r1_c14_f2สิ่งที่ Aupair จะได้รับ

 • ฟรีตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ – ยุโรป
 • ได้รับเบี้ยเลี้ยง หรือเงินสนับสนุนจากครอบครัว 300-450 ยูโรต่อเดือน
  (แต่ละประเทศแตกต่างกันออกไป)
 • ทุนการศึกษาในการเรียนภาษา – ได้เข้าร่วมการทํากิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ
 • ฟรีอาหารครบสามมื้อ และห้องพักส่วนตัว พร้อมเครื่องใช้ ที่จําเป็น
 • ฟรีประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ บัตรโทรศัพท์ต่างประเทศ
 • วันหยุดพักร้อนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ พร้อมเงินโบนัสก่อนจบโครงการ
 • ประกาศนียบัตรหลังจากสําเร็จโครงการ

head_r1_c14_f2เอกสารประกอบการสมัคร

1. สําเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) หรือสําเนาใบรับรองจบ 1 ฉบับ ภาษาอังกฤษ
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังสีขาว เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง และเห็นใบหน้าชัดเจน
4. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 (100 IBT) / TOEIC 750 / IELTS 5.5 หรือติดต่อขอสอบที่ LSC
5. ค่าสมัครสอบ 300 วัดระดับภาษา และจิตวิทยา (ในกรณีไม่มีคะแนนสอบ)

Au-pair-Europe_hilight2

head_r1_c14_f2คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เยาวชนหญิงอายุระหว่าง 18 – 25.5 ปี Netherlands , German ,Belgium / France (ควรมีทักษะ French) Norway 18-29 ปี Austria 18-26 ปีสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือปริญญาตรี
 2. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพูด
 3. บุคลิกดี มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีประวัติอาชญากรรม
 4. มีประสบการณ์เลี้ยงเด็ก อย่างน้อย 200 ชั่วโมง มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ ขยันและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

head_r1_c14_f2

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

 • ค่าสมัครสอบ 300 บาท
 • ค่าเข้าร่วมโครงการ จํานวน 25,800 บาท (ฟรี คอร์สเรียนการดูแลเด็ก หรือ คอร์สเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ)
 • ค่าประกันโครงการจํานวน 200 € โดยผู้เข่าร่วมโครงการจะได้รับคืนทั้งหมดเมื่อจบโครงการ ซึ่งจะต้อง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
  (ค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม visa)

head_r1_c14_f2ขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ

 • ขั้นตอนที่ 1: กรอกใบสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ Au Pair พร้อมชําระค่าสมัคร สอบ 300 บาท
 • ขั้นตอนที่ 2: ส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมทั้งชําระเงินค่าดําเนินการ 5,800 บาท
 • ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสุขภาพ และตรวจประวัติอาชญากรรม พร้อมทั้งกรอกใบสมัครเพื่อการเข้าร่วมโครงการ
 • ขั้นตอนที่ 4: ทางองค์กรจะทำการ คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ กับ ครอบครัว และจะมีการนัดสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ก่อนการตัดสินใจ เพื่อให้ทั้งผู้สมัครและครอบครัวได้ตัดสินใจเลือกที่ดีที่สุดและเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่า ชำระเงินค่าโครงการครั้งที่ 1 จำนวน 10,000 บาท
 • ขั้นตอนที่ 5: หลังทราบผลวีซ่าชำระค่าโครงการครั้งที่ 2 จำนวน 10,000 บาท และค่าประกันโครงการจำนวน 200 ยูโร
 • ขั้นตอนที่ 6: เตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอวีซ่าและ เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง

— โครงการ Study & Work Experiences อื่น ๆ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะ) —

Study and work the UK
Study and work Canada
Internship in Australia
Internship in New Zealand
Internship USA
Internship in UK

Au Pair in USA

Au pair Europe
Diploma NZ
Work & Travel USA
Internship Germany
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!