Like us On

# INSTAGRAM

Au Pair in USA

america_flatโครงการเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกัน ได้ทำงานเป็น      เป็นพี่สาวของน้อง ๆ ในครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เรียน และท่องเที่ยว ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเข้าพักกับครอบครัวชาวอเมริกันตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ (1-2 ปี) พร้อมทั้งได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษจากการพูดคุยกับครอบครัว และเพื่อนชาวอเมริกัน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ และได้รับทุนการศึกษาเพิ่มเติม  โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะถือ วีซ่าประเภท J-1

head_r1_c14_f2เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
2. ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) หรือสำเนาใบปริญญาบัตร 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ฉากหลังสีขาว เห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง และเห็นใบหน้าชัดเจน
4. ผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL 550 คะแนนขึ้นไป หรือเทียบเท่า เช่น TOEIC 750 หรือ IELTS 6.0 หรือได้ทดสอบที่สำนักงาน LSC

head_r1_c14_f2คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เพศหญิงอายุระหว่าง 20-26 ปี สำเร็จการศึกษาในขั้นต่ำระดับปริญญาตรี
2. มีทักษะการสื่อสารและความรู้ด้านการใช้ภาษาอังกฤษดี และ มีบุคลิกภาพดี สุขภาพดี ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง
3. มีประสบการณ์ในการเลี้ยง เด็กแรกเกิด ถึง 2 ขวบ ไม่ต่ำกว่า 200 ชั่วโมง
4. มีความพร้อมในการแบ่งปันและเรียนรู้วัฒนธรรมกับครอบครัวที่ไปพักอาศัย
5. มีใบขับขี่สากล และไม่มีประวัติอาชญากรรม
6. มีความพร้อมในการปรับตัว, มีทัศนคติที่ดี และมีความอดทนในการเข้าร่วมโครงการ

head_r1_c14_f2หน้าที่รับผิดชอบของ Au Pair

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับหน้าที่ในการดูแลน้องๆในครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 45 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยในการทำหน้าดูแลเด็กนั้นจะเป็นการดูแลรับผิดชอบแค่เฉพาะบุตรหลาน ในครอบครัวเท่านั้น ไม่รวมการทำงานบ้านให้กับสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ โดยหน้าที่ของ Au Pair รวมถึง

– อาบน้ำ, แต่งตัวเด็ก เดินไปส่งหรือขับรถไปส่งโรงเรียนหรือเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆ และเป็นเพื่อนเล่น
– เตรียมอาหาร, จัดของเล่น, ทำความสะอาดห้อง รวมถึงการซักรีด  ดูแลในช่วงเวลาที่พ่อและแม่ไม่อยู่บ้าน
– ได้เข้าร่วมการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ

america_hilight5

head_r1_c14_f2สิ่งที่ Au Pair จะได้รับ

– เข้ารับการปฐมนิเทศ ณ Washington DC โดยเจ้าหน้าจากองค์กร
– ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินโดยประมาณ $176.85 ต่อสัปดาห์ (เริ่ม กค. 2008)
– ได้รับทุนการศึกษาเป็นเงิน $500 * (เรียนภาษา บังคับเรียนตามกฎหมาย)
– ฟรี ที่พักและอาหาร   ฟรี ประกันสุขภาพ – ฟรี ตั๋วเครื่องไป กลับ (หากเข้าร่วมโครงการครบตามระยะเวลาที่กำหนด)
– ได้รับวันหยุดเต็มวัน 1 วันในแต่ละสัปดาห์  ได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วันพร้อมเบี้ยเลี้ยง   และสามารถท่องเที่ยวในอเมริกาได้อีกเป็นระยะ 30 วัน หลังจบโครงการ
– ได้รับเงินคืน $500 หลังจบโครงการและเดินทางกลับประเทศไทย

head_r1_c14_f2

ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

1. ค่าสมัครสอบ 300 บาท เปลี่ยนเป็น ฟรี!
2. ค่าดำเนินการเข้าร่วมโครงการ เปลี่ยนเป็น จำนวน 9,500 บาท
3. ค่าประกันโครงการจำนวน 500 USD** – โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคืนทั้งหมดเมื่อจบโครงการซึ่งจะต้อง ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ เงื่อนไขอย่างสมบูรณ์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
4. ค่า SEVIS FEE ระบบนักเรียนแลกเปลี่ยนสหรัฐอเมริกา 200 USD
*** พิเศษสุด!!! *** ราคาทั้งหมดนี้รวมค่า “ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ” “BKK- Washington DC – BKK” เรียบร้อยแล้ว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 080-936-9898

อัตรานี้รวม

1. การให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร การคัดเลือกและจัดหาครอบครัว เพื่อเข้าร่วมโครงการ
2. การออกเอกสาร DS-2019 พร้อมบริการให้คำแนะนำเรื่องการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า J-1
3. มีปฐมนิเทศก่อนออกเดินทาง และมีการปฐมนิเทศที่สหรัฐอเมริกา Washington DC เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน (ฟรีที่พักและอาหารเช้า-กลางวัน ในระหว่างการปฐมนิเทศ)
4. ค่ารถจากสถานที่ปฐมนิเทศไปยังบ้านพักของครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการ
5. มี Au Pair Coordinator คอยให้คำแนะนำและความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ

— โครงการ Study & Work Experiences อื่น ๆ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะ) —

Study and work the UK
Study and work Canada
Internship in Australia
Internship in New Zealand
Internship USA
Internship in UK

Au Pair in USA

Au pair Europe
Diploma NZ
Work & Travel USA
Internship Germany
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!