ประกาศจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ อนุญาติให้ ต่างชาติ ที่ถือวีซ่านักเรียนภาษาเป็นต้นไป สามารถเรียน และทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป ''Under the changes, students studying full-time will be allowed to work during all their...

Like us On

# INSTAGRAM

#Advantages# LSC Summer Course Canada - High School Exchange
#Advantages# LSC Summer Course Canada - High School Exchange

Subscribe!
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!