Like us On

# INSTAGRAM

 • Chinese Young Learner Course

  หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็กอายุ 6 -11 ปี

 • Chinese Standard Course

  หลักสูตรภาษาจีนทั่วไป สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป

 • Chinese Private Class

  หลักสูตร เรียนตัวต่อตัว

================================================

เรียนภาษาจีน ใน group ที่เล็ก เน้นให้ นักเรียน มีความเข้าใจ และรักที่จะเรียนภาษาจีน ครูผู้สอบ ประกอบไปด้วยทั้งครูไทย ที่มีระดับภาษาจีนสูงและมีประสบการณ์การ การเรียนที่ประเทศจีนมาก่อน  และเจ้าของภาษาจีนโดยตรง เพื่อให้ นักเรียน เข้าใจ ในบทเรียนและกิจกรรม การผสมผสาน ระหว่างครู ที่สามารถสื่อสาร และอธิบายนักเรียนเป็นภาษาไทยได้ ทำให้ นักเรียนไม่เบื่อในระหว่างเรียน

chinese-course2

ทำไมต้องเรียนภาษาจีน

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ที่ทุกคนต้องรู้แล้ว ภาษาจีน จะทำให้ผู้ที่สามารถสื่อสารได้ มีข้อได้เปรียบในชีวิตมากมาย ณ ปัจจุบัน เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะทำการค้า และธุรกิจกับประเทศจีน หรือประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นหลัก ผู้ที่รู้ภาษาจีน จะก้าวไปได้รวดเร็ว และไกลมากขึ้น คนจีนมีอยู่ทั่วโลก และ มีความเป็นผู้นำทางการค้าสูง

คณาจารย์ ควมคุมโดย ดร.เจษฎา นิลสงวนเดชะ

 • Ph.D. (Chinese Philosophy), Beijing Normal University P.R. China
 • M.A. (Linguistics and Applied Linguistics: The teaching of Chinese as a foreign language),
  Guangxi Normal University, P.R. China
 • ศศ.บ. (ภาษาจีน) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • Cert. (Modern Chinese), Tianjin University, P.R. China
 • Cert. (Chinese Language and Culture), Shanghai University, P.R. China
 • Cert. (The Cultural Exchange Program), Jiangxi Normal University, P.R. China

อาจารย์ที่เราคัดสรรมา เพื่อถ่ายถอดความรู้ให้นักเรียน ล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพ และเป็นอาจารย์ที่มีประสบการณ์ตรง ในการเรียนระดับปริญญาในประเทศจีนจาก มหาวิทยาลัยต่างๆ มากมาย รวมทั้ง ต้องการสอนในกลุ่มที่เล็ก ไม่เกิน 7 คน เพื่อให้ได้ประสิทธิผลที่ดี ด้วยประสบการณ์ของคณาจารย์ที่เคยศึกษาในประเทศจีนมาก่อน มีแนวทางในการถ่ายทอดโดย พัฒนา จากหลักสูตร และประสบการณ์โดยตรง นักเรียนมั่นใจได้ว่า เรียนและสนุก และสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จริง

หนังสือ แบบเรียน
ปูพื้นฐานภาษาจีน เพื่อให้เด็กๆ มีความพร้อมในการเรียนภาษาจีนระดับสูงต่อไป
นักเรียนจะได้รับหนังสือ และสื่อการสอน ที่รวมใน ค่าเรียนเรียบร้อยแล้ว

การสอน ที่เน้นทักษะ ที่นักเรียนจะได้ ตามระดับที่เรียน

 • เน้นทักษะการฟังและพูด คำศัพท์ ประโยคตามกับวัย
 • มีกิจกรรมที่สอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียน
 • สื่อการสอน Multi-media ที่สอดคล้องกับระดับภาษานักเรียนที่ลงเรียนในระดับนั้นๆ
 • คุณครูผู้สอนมีประสบการณ์การอย่างสูง ผ่านการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาจีน สำหรับเด็ก และบุคคลทั่วไป
 • กิจกรรมเสริมการสอนอย่าง สร้างสรรค์ขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและใช้ในชีวิตประจำวัน เสริมด้วยแบบฝึกหัดและกิจกรรมต่างๆ
 • สื่อการสอนครบครัน มีสื่อการสอนเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น
  ทำให้ นักเรียนเข้าใจ ความต่างระหว่างภาษาจีนและภาษาไทย
 • มีการวัดผลและประเมินความรู้ ความเข้าใจ และทักษะภาษาจีนของผู้เรียนด้วย รวมไปถึงเจาะลึกโครงสร้างต่างๆ นักเรียนสามารถทำความเข้าใจอย่างรวดเร็ว และเทคนิคต่างๆอีกมากมาย

Class Details

Regular 1 Course : 1 Session : 30 hrs
Group Size : 7 Students
พิเศษ Special Offer from Ni-Hao : Special Session 15 Hrs.
Special Course: One : One

 

Course Fees

One: One 17,500 thb / 20 hrs
Regular One Session: 5,000 thb / student

 

Talk to our Counselor

พูดคุยกับ ที่ปรึกษา ของเรา ซึ่งควบคุมโดย คุณครูพี่น้ำผึ้ง ( International Program Chinese Business of Prince of Songkla University & Advance Cer. Chinese Cultural &Language of Shanghai University)

ได้ที่ สำนักงาน LSCinterstudy

17-18 Metro Mall in Jatujak MRT Station, Phaholyothin Rd., Jatujak, Bangkok 10900
E-mail: admin@LSC.co.th, Line: LSCinterstudy, Line@: @lscinter

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  080.936.9898  และ  02.624.4505

หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!