Like us On

# INSTAGRAM

Germany-hilight

Program Internship Germany รับเฉพาะ นักศึกษาการโรงแรม การครัว เท่านั้น ในขณะฝึกงาน จะได้รับค่าจ้างตามที่โรงแรมกำหนด

โครงการ Internship Germany by LSCinterstudy
Student Internships and Graduate Career Training in Germany

credit video to http://www.shutterstock.com-  thank you 
Pragram นี้ สำหรับผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาด้านการโรงแรม ในหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น

Germany-Flag

สถาบัน LSC ได้จัดทำโครงการฝึกงานในต่างประเทศ (Internship Germany)เพื่อนักศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทย เพื่อประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เข้าใจและเล็งเห็นการพัฒนาอาชีพของนักเรียน่ ในระดับนานาชาติ เพราะสายงานทางด้านนี้ จะต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรม ของคนในต่างประเทศ และจะมีประโยชน์ในสายงานในอนาคต
ทีมงาน LSC มีความตั้งใจให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติที่มาจากต่างวัฒนธรรม เพื่อเป็น นักเรียนได้รู้จักการปรับตัวมากขึ้นส่งผลให้ อนาคตการทำงานเมื่อจบการศึกษาจะมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมบริการ ด้านงานโรงแรม

head_r1_c14_f2Aims
– เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอาชีพ
– เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในระดับนานาชาติ
– เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญ
– เพื่อส่งเสริมในลักษณะทั่วไป

head_r1_c14_f2Objectives
– เพื่อพัฒนาการเอาใจใส่ในระดับนานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
– เพื่ออนุญาตให้นักเรียน/ผู้ฝึกหัด ได้ตระหนักถึงความรู้ ความเข้าใจ ผ่าน       ประสบการณ์ของแต่ละโครงสร้างงานโครงสร้างของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
– เตรียมความพร้อมสำหรับภาระงานในระบบที่เข้มงวด
– โอกาสในการเรียนรู้การเอาตัวรอดผ่านประสบการณ์จริง
– เพื่อเรียนรู้ทักษะในการทำงานในอนาคต

head_r1_c14_f2Industry sectors
Hotels, Resorts, Restaurants

head_r1_c14_f2สถานที่ตั้ง
  สถานที่ฝึกงานตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี

head_r1_c14_f2ตำแหน่งที่ฝึกงาน
  Entry level positions

head_r1_c14_f2ระยะเวลาที่ฝึกงาน
  6 – 12 เดือน

Accomplishment!
น้องแพน- Dusit Thani College น้องแพนเริ่มฝึกงานแล้วที่โรงแรม Hotel Antoniushof GbR ถึงเยอรมันนีปลอดภัยค่ะ พร้อมลุยฝึกงานเต็มที่

head_r1_c14_f2เงื่อนไขการฝึกงาน 
Internship hours          35 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Internship salary          จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  เงินเดือนขั้นต่ำสำหรับนักเรียนในเยอรมนี  650 Euros แต่ถ้าในกรณีที่ทางโรงแรมหรือบริษัทที่ฝึกงานมีที่พักหรืออาหารให้ก็จะทำให้เงินเดือนต่ำลงมา หักลบแล้วอยู่ที่ 450 Euros ต่อเดือน

head_r1_c14_f2Health & Accident Insurance
เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำประกันของโครงการคือ Hanse Merkur ( Health Care- Liability and accident insurance) ค่าประกันสุขภาพ  12,900 บาทต่อ 6  เดือน เนื่องจากสถานทูตเยอรมนีจะไม่ยอมรับนโยบายของประกันภัยอื่น

head_r1_c14_f2Income Taxes   นักเรียนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หากเงินเดือนที่ได้รับต่ำกว่า 800 Euros ต่อเดือน จะเสียภาษี 10 %  เมื่อหาได้ 950 Euros

head_r1_c14_f2Airport Transfers  จะรวมอยู่ในค่าโปรแกรมอยู่แล้วในบางกรณี  ขึ้นอยู่กับโรงแรม ราคาปกติจะอยู่ระหว่าง 50 -150 Euros

head_r1_c14_f2คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– จะต้องมีอายุ 18 – 35 ปี
– จะต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาคณะการโรงแรมปีใดก็ได้เท่านั้น
– มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน  ( ถ้ามี )

head_r1_c14_f2Language Requirements 
– ภาษาอังกฤษ : ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับ intermediate level เพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้ในระหว่างที่ฝึกงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในทักษะการพูด การฟัง การอ่าน  และการเขียน   LSC จะเป็นผู้ประเมินทักษะภาษาอังกฤษผู้สมัคร
– ภาษาเยอรมัน : ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน ซึ่งสามารถหาซื้อ German phrase book หรือ เข้าร่วมคอร์สภาษาเยอรมันแบบระยะสั้นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  08.0936.9898/ 02.624.4505 E-mail: internship@LSCinterstudy.com

— โครงการ Study & Work Experiences อื่น ๆ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะ) —

Work & Travel USA
 
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!