Like us On

# INSTAGRAM

Germany-hilight

Program Internship Germany รับเฉพาะ นักศึกษาการโรงแรม การครัว เท่านั้น ในขณะฝึกงาน จะได้รับค่าจ้างตามที่โรงแรมกำหนด

โครงการ Internship Germany by LSCinterstudy
Student Internships and Graduate Career Training in Germany

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Pragram นี้ สำหรับผู้ที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาด้านการโรงแรม ในหลักสูตรปริญญาตรีขึ้นไปเท่านั้น

Germany-Flag

สถาบัน LSC ได้จัดทำโครงการฝึกงานในต่างประเทศ (Internship Germany)เพื่อนักศึกษาด้านการโรงแรมในประเทศไทย เพื่อประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เข้าใจและเล็งเห็นการพัฒนาอาชีพของนักเรียน่ ในระดับนานาชาติ เพราะสายงานทางด้านนี้ จะต้องเข้าใจถึงวัฒนธรรม ของคนในต่างประเทศ และจะมีประโยชน์ในสายงานในอนาคต
ทีมงาน LSC มีความตั้งใจให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การทำงานกับชาวต่างชาติที่มาจากต่างวัฒนธรรม เพื่อเป็น นักเรียนได้รู้จักการปรับตัวมากขึ้นส่งผลให้ อนาคตการทำงานเมื่อจบการศึกษาจะมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมบริการ ด้านงานโรงแรม

head_r1_c14_f2Aims
– เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอาชีพ
– เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในระดับนานาชาติ
– เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญ
– เพื่อส่งเสริมในลักษณะทั่วไป

head_r1_c14_f2Objectives
– เพื่อพัฒนาการเอาใจใส่ในระดับนานาชาติ ผ่านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
– เพื่ออนุญาตให้นักเรียน/ผู้ฝึกหัด ได้ตระหนักถึงความรู้ ความเข้าใจ ผ่าน       ประสบการณ์ของแต่ละโครงสร้างงานโครงสร้างของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
– เตรียมความพร้อมสำหรับภาระงานในระบบที่เข้มงวด
– โอกาสในการเรียนรู้การเอาตัวรอดผ่านประสบการณ์จริง
– เพื่อเรียนรู้ทักษะในการทำงานในอนาคต

head_r1_c14_f2Industry sectors
Hotels, Resorts, Restaurants

head_r1_c14_f2สถานที่ตั้ง
  สถานที่ฝึกงานตั้งอยู่ในประเทศเยอรมนี

head_r1_c14_f2ตำแหน่งที่ฝึกงาน
  Entry level positions

head_r1_c14_f2ระยะเวลาที่ฝึกงาน
  6 – 12 เดือน

Accomplishment!
น้องแพน- Dusit Thani College น้องแพนเริ่มฝึกงานแล้วที่โรงแรม Hotel Antoniushof GbR ถึงเยอรมันนีปลอดภัยค่ะ พร้อมลุยฝึกงานเต็มที่

head_r1_c14_f2เงื่อนไขการฝึกงาน 
Internship hours          35 – 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Internship salary          จะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน  เงินเดือนขั้นต่ำสำหรับนักเรียนในเยอรมนี  650 Euros แต่ถ้าในกรณีที่ทางโรงแรมหรือบริษัทที่ฝึกงานมีที่พักหรืออาหารให้ก็จะทำให้เงินเดือนต่ำลงมา หักลบแล้วอยู่ที่ 450 Euros ต่อเดือน

head_r1_c14_f2Health & Accident Insurance
เป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องทำประกันของโครงการคือ Hanse Merkur ( Health Care- Liability and accident insurance) ค่าประกันสุขภาพ  12,900 บาทต่อ 6  เดือน เนื่องจากสถานทูตเยอรมนีจะไม่ยอมรับนโยบายของประกันภัยอื่น

head_r1_c14_f2Income Taxes   นักเรียนไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หากเงินเดือนที่ได้รับต่ำกว่า 800 Euros ต่อเดือน จะเสียภาษี 10 %  เมื่อหาได้ 950 Euros

head_r1_c14_f2Airport Transfers  จะรวมอยู่ในค่าโปรแกรมอยู่แล้วในบางกรณี  ขึ้นอยู่กับโรงแรม ราคาปกติจะอยู่ระหว่าง 50 -150 Euros

head_r1_c14_f2คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
– จะต้องมีอายุ 18 – 35 ปี
– จะต้องมีสภาพเป็นนักศึกษาคณะการโรงแรมปีใดก็ได้เท่านั้น
– มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องมาก่อน  ( ถ้ามี )

head_r1_c14_f2Language Requirements 
– ภาษาอังกฤษ : ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความเข้าใจในภาษาอังกฤษอย่างน้อยในระดับ intermediate level เพื่อที่จะสามารถสื่อสารได้ในระหว่างที่ฝึกงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในทักษะการพูด การฟัง การอ่าน  และการเขียน   LSC จะเป็นผู้ประเมินทักษะภาษาอังกฤษผู้สมัคร
– ภาษาเยอรมัน : ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาเยอรมัน ซึ่งสามารถหาซื้อ German phrase book หรือ เข้าร่วมคอร์สภาษาเยอรมันแบบระยะสั้นได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  080-936-9898 และ 083-441-2545

— โครงการ Study & Work Experiences อื่น ๆ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะ) —

Work & Travel USA
 
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!