Like us On

# INSTAGRAM

บัตรนักศึกษานานาชาติ
(
INTERNATIONAL STUDENT IDENTITY CARD )

บัตร ISIC
 • บัตรเดียวที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าผู้ถือบัตรมีสถานภาพเป็นนักศึกษา
 • มีสำนักงานที่สามารถออกบัตรมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก
 • มีนักศึกษาถือบัตรนี้เป็นจำนวนกว่า 4.5 ล้านคนทั่วโลก
 • ใช้เป็นส่วนลดต่างๆ ได้มากกว่า 40,000 แห่งทั่วโลก
 • ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
 • ISIC connect บริการด้านการสื่อสารครบวงจรnEWS_ISIC-Card-hilight-1

ติดต่อสั่งบัตร สอบถามข้อมูล เฉพาะในเวลาทำการเท่านั้น ภายใน 10.00 น.- 18.30 น.

สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง

 • ส่วนลดในการเดินทาง เช่น ส่วนลดในการซื้อตั๋วเครื่องบิน รถไฟ รถโค้ช รถโดยสาร
 • ส่วนลดโรงแรมและที่พักทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ส่วนลดในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ ห้องสมุด
 • ส่วนลดในการซื้อสินค้า ตามร้านค้าชั้นนำต่างๆ และห้างสรรพสินค้า รวมทั้งภัตตาคาร ร้านอาหาร อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง สถาบันความงาม และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ
 • สามารถจองตั๋วเครื่องบินที่จะเดินทางไปต่างประเทศในราคานักรเยน

อายุของบัตร ISIC

 • บัตรมีอายุ 15 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนและ 1 ธันวาคม ของทุกปี

เอกสารการขอทำบัตร ISIC

 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษา หรือบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ
 • รูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่แสดงชื่อ วัน เดือน ปีเกิด ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียม 450 บาท

บัตรเยาวชน International Youth Travel Card

ในกรณีที่คุณจบการศึกษาแล้ว อายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ คุณสามารถที่จะ สมัครเป็นสมาชิกบัตร IYTC
บัตร ใบนี้ จะช่วยให้คุณได้รับส่วนลด ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ารถไฟ ค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมแลกเปลี่ยน เงินตรา ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ และเข้าชม สถานที่สำคัญต่างๆ มากกว่า 50 ทั่วโลก ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้
ทุกๆ ปี จะมีเยาวชนมากกว่า 400,000 คนทั่วโลก สมัครเป็นสมาชิกบัตรใบนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลด ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่องเที่ยว

ในปี ค.ศ. 1975 องค์การยูเนสโก ได้รับรองบัตรใบนี้ว่า บัตร IYTC เหมาะสมกับผู้ที่เป็นเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์  ที่รักการท่องเที่ยว ต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ

สิทธิประโยชน์ในการเดินทาง

 • ส่วนลด ในการเดินทางด้วย เครื่องบิน (ในการซื้อตั๋วเครื่องบิน)  รถไฟ รถโดยสาร รถโค้ช
 • ส่วนลด ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ สนามกีฬา
 • ส่วนลด โรงแรมและค่าที่พักทั้งในและนอกประเทศ
 • ส่วนลด ในการซื้อสินค้า ตามร้านค้าชั้นนำต่างๆ และห้างสรรพสินค้า รวมทั้งภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านหนังสือ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง สถาบันความงาม และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ
 •  ส่วนลด ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้รวมถึง การฝากข้อความทางเสียง

บัตรครู อาจารย์ Teacher Card

บัตรครู, อาจารย์ (International Teacher Identify Card) ถ้าหากคุณเป็นครู หรือ อาจารย์ ที่ชอบการท่องเที่ยว บัตร ITIC จะทำให้คุณได้รับส่วนลดในราคาพิเศษสุด

บัตร ITIC ใบนี้จะรับรองฐานะของคุณ ว่าคุณเป็นครู หรืออาจารย์จากสถาบันไหน และประเทศอะไร
บัตร ITIC ได้ทำการเปิดตัวในปี ค.ศ. 1984 โดยได้รับการ รับรองจาก องค์การยูเนสโก และได้รับการยอมรับ จาก 40 ประเทศทั่วโลก ดังนั้นคุณจะได้รับสิทธิพิเศษจากบัตรใบนี้ทั่วโลก (International Student Travel Confederation)
สิทธิประโยชน์ในการเดินทา

 • ส่วนลด ในการเดินทางด้วย เครื่องบิน (ในการซื้อตั๋วเครื่องบิน)  รถไฟ รถโดยสาร รถโค้ช
 • ส่วนลด ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โรงละคร โรงภาพยนตร์ หอศิลป์ สนามกีฬา
 • ส่วนลด โรงแรมและค่าที่พักทั้งในและนอกประเทศ
 • ส่วนลด ในการซื้อสินค้า ตามร้านค้าชั้นนำต่างๆ และห้างสรรพสินค้า รวมทั้งภัตตาคาร ร้านอาหาร ร้านหนังสือ อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง สถาบันความงาม และอื่นๆ อีกมากมาย ฯลฯ
 • ส่วนลด ค่าโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้รวมถึง การฝากข้อความทางเสียง

ที่มา : http://www.isic.org

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม …. คลิก หรือจะลงทะเบียนคอสที่สนใจ… คลิก
ทีมงาน LSC ทุึกคนพร้อมให้คำปรึกษานะคะ

หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!