Like us On

# INSTAGRAM

SUMMER COURSE CANADA 2019

**** เนื่องจากโครงการซัมเมอร์แคนาดา เป็น ลักษณะ นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการเรียนรู้ระยะสั้น จึงมีที่นั่งในโครงการจำกัด ****
****นักเรียนที่สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน โครงการซัมเมอร์แคนาดาปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว ****

Ontario – Windsor-Essex – A Quiet Giant

ลักษณะโครงการซัมเมอร์แคนาดา

LSC ร่วมมือกับ เขตการศึกษา ชั้นนำในรัฐ Ontario ประเทศแคนาดา ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนตั้งแต่ ระดับชั้น K 5 จนถึง Grade 12 มากกว่า 30 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามในรัฐ Ontario ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่น้องๆ จะได้รับจากโครงการ Summer Course Canada 2020 เดือนเมษายน 4-6 สัปดาห์ ประสบการณ์ที่น้องๆ จะได้มีโอกาสสัมผัสระบบการศึกษาประเทศแคนาดา ซึ่งติดอันดับหนึ่ง ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ การเรียนในระบบที่ต่างจากโรงเรียนในประเทศไทย น้องๆ จะเข้าใจการเรียนการสอนที่ไม่ทำให้น้องๆ เครียด แต่เห็นผลได้ชัดเจนกว่า รวมถึงการใช้ชีวิต ในสังคมนานาชาติที่ฝึกความเป็นตัวตน และความเป็นผู้ใหญ่ของน้องๆ อีกด้วย ภาษาอังกฤษที่น้องๆ เรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล จะนำมาถูกฝึกใช้และพัฒนา ซึ่งโครงการของเรา จะกระตุ้นให้น้องสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้มากทีสุด

น้องจะเข้าเรียนกับเพื่อนๆ ชาวแคนาดา ตามอายุของน้อง กิจกรรมตามนโยบายกำหนดตามตารางสอนของโรงเรียน

 

รู้จักกับประเทศแคนาดา (CANADA)

แคนาดาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ส่วนกว้างมีความยากว่า 8,000 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก โดยเริ่มจากเมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงเมืองโตรอนโต ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 3 วัน ปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย 11 มณฑลและเขตปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง เมืองหลวงชื่อ “ออตตาวา” มณฑล “ออนตาริโอ” เครื่องหมายประจำชาติของประเทศเป็นรูปใบเมเปิล เป็นใบไม้ที่มีสีสันสวยงาม และมีรอยหยักเป็น 5 แฉก สีของใบเมเปิลในฤดูใบไม้ร่วงจะมีสีเหลืองปนแดง

ประเทศแคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในด้านการศึกษาและระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์) มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา คือ แวนคูเวอร์ โตรอนโร และมอนทรีออล ถูกจัดให้เป็นเมืองอันดับโลก ที่มีความน่าอยู่เหมาะสมกับการทำงาน มีความสะอาด ปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก ชาวแคนาดามากกว่าร้อยละ 65 มีทรัพย์สินถาวร เช่น รถยนต์ บ้าน เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดาได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลายและ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม นักเรียนจะได้เข้าเรียน โดยแบ่งตามอายุของนักเรียน และวิชาที่นักเรียนสนใจรวมถึงวิชานั้นๆ มีที่นั่งในการให้นักเรียนเรียนรู้หาประสบการณ์ด้วย

Study Regular Class + Activities + Sightseeing trips + experiences Canadian Host Family

2019 – 2020 Academic Year
Birth Year Grade
2002 12
2003 11
2004 10
2005 9
2006 8

ที่พักสำหรับนักเรียนของเรา Certified Host Family

Host Family เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสบการณ์โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม LSC และโรงเรียนได้ คัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Summer Course Canada จะได้รับ ห้องนอนส่วนตัว อาหารสามมื้อต่อวัน แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน และ ตรวจสอบถึงประวัติอาชญากรรม โดยการสัมภาษณ์ส่วนตัว การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสถานะทางการเงิน รวมถึง การเยี่ยมชมบ้านของแต่ละครอบครัวด้วย

แปลกใหม่กับกิจกรรม เพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการค่าย Summer Course Canada ครั้งนี้ สอดแทรกกิจกรรมที่นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพในด้านทักษะทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดกับชุมชน บุคลากรในโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน ในกิจกรรมที่เรียกว่า Spirit Day อีกทั้งนักเรียนสามารถแสดงออกถึงความเป็นไทยผ่านการละเล่น และการแสดงอย่างไทย รวมถึงทำอาหารร่วมกัน ในวัน Certificate Ceremony Day โดยเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงคอยดูแลและฝึกสอน

สนุกกับการเปิดโลกทัศน์ ยังสถานที่สำคัญต่างๆ

Toronto Nathan Philip’s Square – จัตุรัสนาธานฟิลลิปส์เป็นจัตุรัสกลางเมืองในโตรอนโตออนแทรีโอแคนาดา มันเป็นลานหน้าศาลาว่าการเมืองโตรอนโตหรือศาลาว่าการใหม่ที่สี่แยกถนนควีนสตรีทเวสต์และถนนเบย์และได้รับการตั้งชื่อว่านาธานฟิลลิปส์นายกเทศมนตรีเมืองโตรอนโตตั้งแต่ปีพ. ศ. 2498 ถึง 2505  จัตุรัสนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Viljo Revell และสถาปนิกภูมิทัศน์ Richard Strong  เปิดให้บริการเมื่อปีพ. ศ. 2508 บริเวณจัตุรัสเป็นที่ตั้งของคอนเสิร์ตแสดงศิลปะตลาดนัดเกษตรกรรายสัปดาห์งานเทศกาลฤดูหนาวของแสงไฟและงานสาธารณะอื่น ๆ รวมทั้งการสาธิต ในช่วงฤดูหนาวสระว่ายน้ำสะท้อนถูกเปลี่ยนเป็นลานสเก็ตน้ำแข็งสำหรับสเก็ตน้ำแข็ง

Old Town Hall – ศาลากลางเก่าเป็นอาคารแบบโรมันและศาลในโตรอนโตออนแทรีโอแคนาดา มันเป็นบ้านของโตรอนโตสภาเทศบาลเมืองจาก 2442 ถึง 2509 และยังคงเป็นหนึ่งในโครงสร้างที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อาคารตั้งอยู่ที่มุมถนน Queen and Bay ข้ามถนน Bay Street จากจัตุรัส Nathan Phillips Square และ City Hall ในเมืองโตรอนโต สถานที่สำคัญทางมรดกแห่งนี้มีหอนาฬิกาที่โดดเด่นซึ่งมุ่งหน้าไปตามถนน Bay Street จากถนน Front Street ไปยัง Queen Street เป็นจุดแวะ

Harbour Front – Harbourfront เป็นย่านที่อยู่ทางฝั่งเหนือของทะเลสาบออนตาริโอภายในใจกลางเมืองของเมืองโตรอนโตออนตาริโอแคนาดา เป็นส่วนหนึ่งของริมฝั่งแม่น้ำโตรอนโต Harbourfront ยื่นออกมาจากเทิร์สต์สตรีททางทิศตะวันตกพร้อมควีนส์ Quay ด้วยความไม่ชัดเจนของเขตแดนตะวันออกทั้งถนนลูเซียนหรือยอร์กสตรีท ทางตอนเหนือของพรมแดนคือทางด่วนการ์ดิเนอร์

Toronto Tanger Outlet  

Tanger Outlets Cookstown ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเขตมหานครโตรอนโตโดยตรงทางหลวง 400 ที่ทางหลวงหมายเลข 89 เป็นประตูสู่ความเข้มข้นสูงสุดของบ้านพักตากอากาศใน “ประเทศกระท่อมใต้” ของออนตาริโอ ชุมชนที่เจริญรุ่งเรือง Cookstown มีส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการอยู่ใกล้กับเศรษฐกิจที่สดใสของโตรอนโตซึ่งเป็นที่มาของประชากรกว่า 7 ล้านคนและนักท่องเที่ยวประจำปีจำนวน 16 ล้านคน ได้รับการสนับสนุนจากเมืองที่ร่ำรวยของ Barrieand Newmarket

CN Tower

ที่หอคอย cn (ฝรั่งเศส: ทัวร์ cn) เป็น 553.3 m- สูง (1,815.3 ฟุต) คอนกรีตและหอสังเกตการณ์ตั้งอยู่ในเมืองโตรอนโตออนแทรีโอแคนาดา  สร้างขึ้นในอดีตที่ดินรถไฟมันก็เสร็จสมบูรณ์ในปี 2519 ชื่อ “cn” แต่เดิมเรียกแคนาดาเนชั่นแนล บริษัท รถไฟที่สร้างหอคอย หลังจากที่ทางรถไฟได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการขนส่งทางรถไฟที่ไม่ใช่สินทรัพย์หลักก่อนที่จะมีการแปรรูปของ บริษัท ในปีพ. ศ. 2538 บริษัท ได้ย้ายหอคอยไปยัง บริษัท แคนาดาแลนด์ บริษัท สหพันธรัฐมงกุฎที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หอคอย CN Tower ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอาคารที่มีอิสระสูงที่สุดในโลกเป็นเวลา 32 ปีจนถึงปีพ. ศ. 2550 และเป็นหอที่สูงที่สุดในโลกจนถึงปีพ. ศ. 2552 โดย Burj Khalifa และ Canton Tower ตามลำดับ  ปัจจุบันเป็นหอที่สูงเป็นอันดับที่ 9 ของโลกและยังคงเป็นโครงสร้างที่มีอิสระสูงที่สุดในซีกโลกตะวันตก ในปี พ.ศ. 2538 หอคอย CN Tower ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ที่ทันสมัยของโลกโดย American Society of Civil Engineers นอกจากนี้ยังเป็นสหพันธ์สมาพันธ์โลกแห่งหอใหญ่ เป็นสัญลักษณ์ของเส้นขอบฟ้าของเมืองโตรอนโต  และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศกว่าสองล้านคนเป็นประจำทุกปี

Ribley’s Aquarium พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของแคนาดาเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำของเมืองโตรอนโตรัฐออนแทรีโอประเทศแคนาดา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นหนึ่งในสามของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ริดลีย์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ดำเนินการและดำเนินการ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโตรอนโตทางตะวันออกเฉียงใต้ของ CN Tower พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมีแหล่งน้ำจืดและน้ำจืดจากทั่วโลกจำนวน 5.7 ล้านลิตร (1.5 ล้านแกลลอน) การจัดแสดงนิทรรศการมีมากกว่า 20,000 ตัวอย่างจากทะเลและน้ำจืดจากกว่า 450 ชนิด

Niagara Falls

น้ำตกไนแอการาคือชื่อกลุ่มสามน้ำตกที่ทอดข้ามพรมแดนระหว่างจังหวัดแคนนาดาของออนตาริโอและรัฐอเมริกันของนิวยอร์ก พวกเขาสร้างทางตอนใต้สุดของ Niagara Gorge จากที่ใหญ่ที่สุดและเล็กที่สุดน้ำตกสามแห่งคือน้ำตก Horseshoe, American Falls และ Bridal Veil Falls Horseshoe Falls อยู่ที่ชายแดนของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยมี American Falls อยู่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาแยกจากเกาะแพะ น้ำตก Bridal Veil ที่เล็กกว่าอยู่ทางด้านของสหรัฐอเมริกาแยกออกจาก American Falls โดย Luna Island

London City Trip & Eldon House

Eldon House เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในใจกลางกรุงลอนดอนที่ได้รับการเก็บรักษาและบำรุงรักษาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2503 เมื่อมีการบริจาคให้กับเมืองลอนดอน เป็นบ้านของครอบครัวแฮร์ริสสี่ชั่วอายุและเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมสไตล์จอร์เจียนและรีเจนซี่ สวนของเมืองถือเป็นเมืองที่สวยที่สุดในเมือง

Blue Mountain Ski Resort บลูเมาน์เทนเป็นรีสอร์ทสกีที่มีเทือกเขาแอลป์ในออนแทรีโอประเทศแคนาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของวูด ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของ Niagara Escarpment ประมาณ กม. (0.6 ไมล์) จาก Nottawasaga Bay และเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับนักเล่นสกีจากทางใต้ของ Ontario โดยเฉลี่ยแล้วบลูเมาท์เทนขายตั๋วรถยกมากกว่า 750,000 ใบต่อปีทำให้กลายเป็นรีสอร์ทสกีที่สามที่คึกคักที่สุดในแคนาดาหลังจาก Whistler-Blackcomb ในบริติชโคลัมเบียและ Mont Tremblant ในควิเบก  เป็นรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในออนตาริโอและได้รับการสร้างขึ้นอย่างกว้างขวางเนื้อเรื่องที่วิ่ง 42, 16 chairlifts และ ฟรีสไตล์ terrains ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของโดย Intrawest ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2542 รีสอร์ทเพิ่งผ่านการบูรณะใหญ่รวมถึงลิฟท์ใหม่ที่มีความเร็วสูงและ “หมู่บ้าน” ใหม่ซึ่งคล้ายกับที่สร้างขึ้นที่ Tremblant และ Whistler ที่ฐานของโรงแรม พื้นที่ในท้องถิ่นเป็นเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของ The Blue Mountains, Ontario รีสอร์ทเป็นของ บริษัท Alterra Mountain หลังจากซื้อ Intrawest ในปีพ. ศ. 2560

Windsor Premium Outlet

เป็น Outlet แห่งเดียวในย่านวินด์เซอร์ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากทางหลวงหมายเลข 401 และห่างจาก Ambassador Bridge เพียงไม่กี่นาทีจึงสะดวกจากมิชิแกนและโอไฮโอค้นหาข้อเสนอที่ดีที่สุดและแนวโน้มล่าสุดในศูนย์การค้านอกอาคารที่มีถนนเรียงรายไปด้วยต้นไม้และทางเดินเท้าที่เป็นกันเอง คอลเล็กชันของแบรนด์พรีเมียมที่เหมาะกับนักออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายรองเท้าและอุปกรณ์ภายในบ้านตลอดจนแบรนด์ล่าสุดที่มีส่วนลดสูงสุดถึง 70% เป็นประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร จุดหมายปลายทางการช็อปปิ้งแบบครบวงจรของคุณเพื่อการออมที่ยอดเยี่ยมข้อเสนอที่ดีที่สุดและส่วนลดที่ลึกที่สุด

Windsor Hiram Walker Museum

พิพิธภัณฑ์ Windsor เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ใน Windsor, Ontario, Canada ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอดีตที่เต็มไปด้วยสีสันและเต็มไปด้วยสีสันของเมือง มันตั้งอยู่ในประวัติศาสตร์Françoisบ้านเด็ก 2355 สร้างโดยFrançoisเด็กฝรั่งเศสฝรั่งเศส – แคนาดา (ซึ่งบัดนี้ได้รับมอบหมายให้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ)

พิพิธภัณฑ์ได้รับการก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ Hiram Walker เพราะไฮรัมวอล์คเกอร์และซันนท์ จำกัด บริจาคเงินเป็นจำนวนมากเพื่อการบูรณะบ้านเด็ก ในปี พ.ศ. 2534 พิพิธภัณฑ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “François Baby House: Windsor’s Community Museum” เพื่อบรรเทาความสับสนระหว่างพิพิธภัณฑ์และ บริษัท ไฮแรมวอล์คเกอร์ นอกจากนี้ชื่อไม่ได้สะท้อนความมุ่งหมายหรือเป้าหมายของพิพิธภัณฑ์อย่างถูกต้อง ในปี 2539 พิพิธภัณฑ์ได้รับชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ชุมชนวินด์เซอร์ ชื่อเป็นพิพิธภัณฑ์ Windsor ในปี 2016 โดยมีการเปิดสถานที่แห่งที่สอง Chimczuk Museum (401 Riverside Dr W)

Springz Amusement Park ที่ดีที่สุดของ Windsor สำหรับ Trampolines Indoor Go-Karts Indoor Glo-Golf

เพื่อให้น้องๆ ได้สนุกสนาน และ ทำกิจกรรม ร่วมกับเด็กๆ ท้องถิ่นคนอื่นๆ

International Buffet’ เต็มอิ่มกับอาหารนานาชาติ และกระชับมิตรระหว่างกันในกลุ่ม รวมถึงได้แลกเปลี่ยน ทัศนคติระหว่างกัน และเล่าประสบการณ์

Bowling day สนุกสนานกับกีฬา bowling ที่ฝึกสมาธิ และเป็น กิจกรรมสันทนาการหลังเลิกเรียนที่ให้น้องๆ มาพบปะรวมตัวกันในกลุ่ม

 Summer Course Canada 2019 Schedule

ระยะเวลาโครงการ 4.5 สัปดาห์

ออกเดินทางวันที่ 4 เมษายน และเดินทางกลับวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

**** นักเรียนและท่านผู้ปกครอง รับรายละเอียดโครงการซัมเมอร์แคนาดา ตารางโครงการซัมเมอร์แคนาดา เพิ่มเติม พร้อมค่าธรรมเนียมโครงการ และปรึกษารายละเอียดโครงการ Summer Course Canada 2019  หรือโครงการซัมเมอร์ต่างประเทศอื่นๆ ได้ที่  

LSC 080-936-9898 / 082-989-1599

#Advantages# LSC Summer Course Canada - High School Exchange
#Advantages# LSC Summer Course Canada - High School Exchange

Subscribe!
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!