Like us On

# INSTAGRAM

SUMMER COURSE CANADA 2020

**** เนื่องจากโครงการซัมเมอร์แคนาดา เป็น ลักษณะ นักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการเรียนรู้ระยะสั้น จึงมีที่นั่งในโครงการจำกัด ****
****นักเรียนที่สมัครก่อน มีสิทธิ์ก่อน โครงการซัมเมอร์แคนาดาปิดรับสมัคร เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว ****

Ontario – Windsor-Essex – A Quiet Giant

ลักษณะโครงการซัมเมอร์แคนาดา

LSC ร่วมมือกับ เขตการศึกษา ชั้นนำในรัฐ Ontario ประเทศแคนาดา ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนตั้งแต่ ระดับชั้น K 5 จนถึง Grade 12 มากกว่า 30 โรงเรียน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามในรัฐ Ontario ด้วยการเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่น้องๆ จะได้รับจากโครงการ Summer Course Canada 2020 เดือนเมษายน 4-6 สัปดาห์ ประสบการณ์ที่น้องๆ จะได้มีโอกาสสัมผัสระบบการศึกษาประเทศแคนาดา ซึ่งติดอันดับหนึ่ง ในบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ การเรียนในระบบที่ต่างจากโรงเรียนในประเทศไทย น้องๆ จะเข้าใจการเรียนการสอนที่ไม่ทำให้น้องๆ เครียด แต่เห็นผลได้ชัดเจนกว่า รวมถึงการใช้ชีวิต ในสังคมนานาชาติที่ฝึกความเป็นตัวตน และความเป็นผู้ใหญ่ของน้องๆ อีกด้วย ภาษาอังกฤษที่น้องๆ เรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล จะนำมาถูกฝึกใช้และพัฒนา ซึ่งโครงการของเรา จะกระตุ้นให้น้องสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ได้มากทีสุด

น้องจะเข้าเรียนกับเพื่อนๆ ชาวแคนาดา ตามอายุของน้อง กิจกรรมตามนโยบายกำหนดตามตารางสอนของโรงเรียน

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

รู้จักกับประเทศแคนาดา (CANADA)

แคนาดาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสหรัฐอเมริกา มีมหาสมุทรล้อมรอบ 3 ด้าน มีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง 9,970,610 ตารางกิโลเมตร ส่วนกว้างมีความยากว่า 8,000 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถยนต์จากฝั่งตะวันตกไปฝั่งตะวันออก โดยเริ่มจากเมืองแวนคูเวอร์ไปจนถึงเมืองโตรอนโต ต้องใช้เวลาเดินทางถึง 3 วัน ปัจจุบันแคนาดาประกอบด้วย 11 มณฑลและเขตปกครอง 2 เขต (Territories) อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลกลาง เมืองหลวงชื่อ “ออตตาวา” มณฑล “ออนตาริโอ” เครื่องหมายประจำชาติของประเทศเป็นรูปใบเมเปิล เป็นใบไม้ที่มีสีสันสวยงาม และมีรอยหยักเป็น 5 แฉก สีของใบเมเปิลในฤดูใบไม้ร่วงจะมีสีเหลืองปนแดง

ประเทศแคนาดาได้ถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ในด้านการศึกษาและระดับอายุเฉลี่ยสูง (โดยใช้ระบบสุขอนามัยมาตรฐานเป็นเกณฑ์) มีอัตราอาชญากรรมและการก่อความรุนแรงอยู่ในระดับต่ำ ตัวอย่างเช่น เมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา คือ แวนคูเวอร์ โตรอนโร และมอนทรีออล ถูกจัดให้เป็นเมืองอันดับโลก ที่มีความน่าอยู่เหมาะสมกับการทำงาน มีความสะอาด ปลอดภัย มีอิสระในการทำกิจกรรมของแต่ละวัฒนธรรมที่ดึงดูดความสนใจของคนทั่วไป ชาวแคนาดามีมาตรฐานของคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับที่ดีที่สุดในโลก ชาวแคนาดามากกว่าร้อยละ 65 มีทรัพย์สินถาวร เช่น รถยนต์ บ้าน เครื่องซักผ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ โทรศัพท์

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรของโรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดาได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลายและ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม นักเรียนจะได้เข้าเรียน โดยแบ่งตามอายุของนักเรียน และวิชาที่นักเรียนสนใจรวมถึงวิชานั้นๆ มีที่นั่งในการให้นักเรียนเรียนรู้หาประสบการณ์ด้วย

Study Regular Class + Activities + Sightseeing trips + experiences Canadian Host Family

2019 – 2020 Academic Year

Birth Year Grade
2002 12
2003 11
2004 10
2005 9
2006 8

ที่พักสำหรับนักเรียนของเรา Certified Host Family

Host Family เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสบการณ์โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม LSC และโรงเรียนได้ คัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Summer Course Canada จะได้รับ ห้องนอนส่วนตัว อาหารสามมื้อต่อวัน แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน และ ตรวจสอบถึงประวัติอาชญากรรม โดยการสัมภาษณ์ส่วนตัว การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสถานะทางการเงิน รวมถึง การเยี่ยมชมบ้านของแต่ละครอบครัวด้วย

แปลกใหม่กับกิจกรรม เพื่อชุมชน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

โครงการค่าย Summer Course Canada ครั้งนี้ สอดแทรกกิจกรรมที่นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพในด้านทักษะทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนความคิดกับชุมชน บุคลากรในโรงเรียน และเพื่อนนักเรียน ในกิจกรรมที่เรียกว่า Spirit Day อีกทั้งนักเรียนสามารถแสดงออกถึงความเป็นไทยผ่านการละเล่น และการแสดงอย่างไทย รวมถึงทำอาหารร่วมกัน ในวัน Certificate Ceremony Day โดยเจ้าหน้าที่ครูพี่เลี้ยงคอยดูแลและฝึกสอน


กด รับข้อมูลเชิงลึก โครงการ ได้ที่
LSCinterstudy
080.936.9898

#Advantages# LSC Summer Course Canada - High School Exchange
#Advantages# LSC Summer Course Canada - High School Exchange

Subscribe!
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!