Like us On

# INSTAGRAM

Summer Course New Zealand ,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์


Summer Course New Zealand 4 weeks

2 สัปดาห์เต็มในโรงเรียนมัธยม + เพิ่มพูมภาษาอังกฤษในสถาบัน 2 สัปดาห์
19 March – 15 April, 2017

 

 

Kiwi Buddy Program & English Development Class
สุดพิเศษสำหรับน้องๆ ที่ต้องการได้ประสบการณ์จริงๆ ตำรับชาวกีวี่
สำหรับน้องๆ มัธยม เรียนในโรงเรียนมัธยม ได้ทั้งภาษาอังกฤษ วิชาการ และเพื่อนชาวกีวี่ และนานาชาติ  ประสบการณ์ในโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

LSC ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ ณ เมือง Auckland ซึ่งเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาที่สุดในนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมนักเรียนได้ สัมผัสกับระบบการเรียน การสอนของการศึกษานิวซีแลนด์ ควบคู่กับกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน และชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พบปะเพื่อนใหม่ ซึ่งเป็นนักเรียนชาวนิวซีแลนด์โดยแท้จริง ได้เรียนกับอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ เรียนในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก ทำให้เราได้รับการใส่ใจจากอาจารย์ได้เต็มที่ นักเรียนยังสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียนได้อีกด้วย

Program 4 weeks
 • 2 สัปดาห์ เรียนและกิจกรรม ในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล Rosehill College ตั้งอยู่ในเมือง Auckland
 • 2 สัปดาห์ ปรับพื้นฐานภาษาให้แข็งแกร่ง  พร้อมกิจกรรม พัฒนาทักษะทางสัมคม ในสถาบันพัฒนาภาษาอันเก่าแก่

**** ลักษณะ program ของเรา บุตรหลานของท่านจะได้ ประสบการณ์ในสองรูปแบบ ในการเดินทางจากเมืองไทยเพียงครั้งเดียว นักเรียนจะได้เพื่อนมากขึ้น มี Homestay ที่ใส่ใจและดูแลถึงสองบ้าน นักเรียน ขะสนุก และ มีชีวิตประจำวันที่ไม่จำเจ

Summer New Zealand 2017

Kiwi Buddy Programme& English Development  เหมาะสําหรับ

 • นักเรียน อายุ 11 -18 ปี
 • มีความสนใจที่จะเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์หรือในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
 • นักเรียนที่ต้องการสัมผัสชีวิตวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งทําให้มีวิสัยทัศน์กว้างมากขึ้น
 • นักเรียนที่ต้องการเปิดโลกกว้าง
 • นักเรียนที่ต้องการ สัมผัสชีวิต ชาวนิวซีแลนด์ และพํานักกับ Host family เพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับตนเอง
 • นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์ชีวิต ในการเรียนโรงเรียนมัธยม ในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนที่ต้องการท่องเที่ยว สถานที่ที่น่าสนใจของประเทศนิวซีแลนด์

EARLY BIRD PROGRAM FEE 141,500 บาท

สมัครภายใน 28 พฤศจิกายน 2559 เท่านั้น!

ค่าธรรมเนียมโครงการปกติ 150,000 บาท

 

Summer New Zealand 2017,Summer Course New Zealand,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์

 ขั้นตอนการสมัครเข่าร้วมโปรแกรม Summer New Zealand 2017

 1. กรอกใบสมัคร ให้ครบถ้วน
 2. ส่งใบสมัคร พร้อมหน้า passport มายัง admin@LSCinterstudy.com
 3. ชําระค่าลงทะเบียน โปรแกรม 10,000 บาท (ค่าลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโปรแกรม และจะเริ่มดําเนินการ เมื่อได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อย จะไม่มีการคืนในกรณีใดๆ)
 4. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ตามที่ LSC ได้แนะแนวรายการเอกสาร
 5. ชําระค่าโปรแกรมส่วนที่เหลือ เพื่อ ออกเอกสารตอบรับจากนิวซีแลนด์ และ ดําเนินการในเรื่องที่พัก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. นักเรียนได้รับวีซ่า
 7. นักเรียน เข้ารับการปฐมนิเทศ
 8. นักเรียน ออกเดินทางสู่นิวซีแลนด์โดยสวัสดิภาพ

 

ท่านผู้ปกครอง สามารถ รับรายละเอียดโครงการ Summer New Zealand ฉบับเต็มได้ที่
02.624.4505/ 080.936.9898 Line@: @LSCinter

Subscribe!
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!