Like us On

# INSTAGRAM

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์

โครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ Kiwi Buddy Program & English Development Class
สุดพิเศษสำหรับน้องๆ ที่ต้องการได้ประสบการณ์จริงๆ ตำรับชาวกีวี่

สำหรับน้องๆ มัธยม ที่สนใจไปซัมเมอร์ที่นิวซีแลนด์ ได้ทั้งภาษาอังกฤษ วิชาการ และเพื่อนชาวกีวี่ และนานาชาติ  ประสบการณ์ในโรงเรียนมัธยมนิวซีแลนด์

LSC ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ ณ เมือง Auckland ซึ่งเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาที่สุดในนิวซีแลนด์ เปิดโอกาสให้น้องๆ มัธยมไปกับโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ได้สัมผัสกับระบบการเรียน การสอนของการศึกษานิวซีแลนด์ ควบคู่กับกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียน และชีวิตประจำวัน นักเรียนจะได้พบปะเพื่อนใหม่ ซึ่งเป็นนักเรียนชาวนิวซีแลนด์โดยแท้จริง ได้เรียนกับอาจารย์ ที่มีประสบการณ์ เรียนในห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่มาก ทำให้เราได้รับการใส่ใจจากอาจารย์ได้เต็มที่ นักเรียนยังสามารถเลือกรายวิชาที่ต้องการเข้าเรียนได้อีกด้วย

Summer Course New Zealand ,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์

ซัมเมอร์นิวซีแลนด์
Summer Course New Zealand 4 weeks

2 สัปดาห์เต็มในโรงเรียนมัธยม + เพิ่มพูมภาษาอังกฤษในสถาบัน 2 สัปดาห์
19 March – 15 April, 2017

 

 

 

Program ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 4 weeks
 • 2 สัปดาห์ เรียนและกิจกรรม ในโรงเรียนมัธยมรัฐบาล Rosehill College ตั้งอยู่ในเมือง Auckland
 • 2 สัปดาห์ ปรับพื้นฐานภาษาให้แข็งแกร่ง  พร้อมกิจกรรม พัฒนาทักษะทางสัมคม ในสถาบันพัฒนาภาษาอันเก่าแก่

**** ลักษณะ program ซัมเมอร์นิวซีแลนด์ของเรา บุตรหลานของท่านจะได้ ประสบการณ์ในสองรูปแบบ ในการเดินทางจากเมืองไทยเพียงครั้งเดียว นักเรียนจะได้เพื่อนมากขึ้น มี Homestay ที่ใส่ใจและดูแลถึงสองบ้าน นักเรียน ขะสนุก และ มีชีวิตประจำวันที่ไม่จำเจ

Summer Course New Zealand 2017

Kiwi Buddy Programme& English Development  เหมาะสําหรับ

 • นักเรียน อายุ 11 -18 ปี
 • มีความสนใจที่จะเรียนต่อมัธยมที่นิวซีแลนด์หรือในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
 • นักเรียนที่ต้องการสัมผัสชีวิตวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งทําให้มีวิสัยทัศน์กว้างมากขึ้น
 • นักเรียนที่ต้องการเปิดโลกกว้าง
 • นักเรียนที่ต้องการ สัมผัสชีวิต ชาวนิวซีแลนด์ และพํานักกับ Host family เพื่อเปิดประสบการณ์ให้กับตนเอง
 • นักเรียนที่ต้องการประสบการณ์ชีวิต ในการเรียนโรงเรียนมัธยม ในประเทศนิวซีแลนด์

นักเรียนที่ต้องการท่องเที่ยว สถานที่ที่น่าสนใจของประเทศนิวซีแลนด์

Summer New Zealand 2017,Summer Course New Zealand,ซัมเมอร์นิวซีแลนด์

 ขั้นตอนการสมัครเข่าร้วมโปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ 

 1. กรอกใบสมัครซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ให้ครบถ้วน
 2. ส่งใบสมัครโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ พร้อมหน้า passport มายัง E-mail : admin@Lsc.co.th
 3. ชําระค่าลงทะเบียน โปรแกรม 10,000 บาท (ค่าลงทะเบียนยืนยันเข้าร่วมโปรแกรมซัมเมอร์นิวซีแลนด์ และจะเริ่มดําเนินการ เมื่อได้รับค่าลงทะเบียนเรียบร้อย จะไม่มีการคืนในกรณีใดๆ)
 4. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นวีซ่า ตามที่ LSC ได้แนะแนวรายการเอกสาร
 5. ชําระค่าโปรแกรมส่วนที่เหลือ เพื่อออกเอกสารตอบรับจากนิวซีแลนด์ และ ดําเนินการในเรื่องที่พัก และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 6. นักเรียนได้รับวีซ่า
 7. นักเรียน เข้ารับการปฐมนิเทศโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์
 8. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ออกเดินทางสู่นิวซีแลนด์โดยสวัสดิภาพ

 

ท่านผู้ปกครองสามารถรับรายละเอียดโครงการซัมเมอร์นิวซีแลนด์ ฉบับเต็มได้ที่
Hotline : 080-936-9898 / 082-989-1599 , Line@: @LSCinter , E-mail : counsellor@lsc.co.th

หรือลงทะเบียนเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ คลิ๊ก

หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!