Like us On

# INSTAGRAM

Translation Service

บริการงานแปลอย่างมีคุณภาพ ราคาย่อมเยา เหมาะกับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาทุกระดับชั้น LSC    

สามารถรับรองเอกสารของท่านจากผู้รับรองการแปลที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงต่างประเทศ เราสามารถแปลเอกสารของท่านได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทย-อังกฤษ -ไทย/  จีน- อังกฤษ – ไทย/ญี่ปุ่น-อังกฤษไทย
เยอรมัน-ไทย-เยอรมัน และ แปลงาน Text Book  , งาน case study  ต่างๆทุกระดับชั้นเรียน หรือจะเป็นเอกสาราชการ อาทิ เช่น

  1. สูติบัตร
  2. ทะเบียนบ้าน
  3. บัตรประชาชน
  4. ใบรับรองสถานภาพ
  5. ทะเบียนสมรส
  6. ใบสำคัญหย่า
  7. ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น
  8. จดหมายส่วนตัว
  9. จดหมายธุรกิจจดหมายรับรองต่างๆ

หรือเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า หรือทำธุรกรรมราชการ
ท่านสามารถติดต่อเราโดยง่าย เมื่อท่านต้องการแปลเอกสาร โดยท่านส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาที่admin@LSCinterstudy.com หรือ Fax มาที่ 02.624.4505 พร้อมกับชำระค่าบริการงานแปลของงานท่านมายังบัญชีที่    LSC จัดส่งให้ซึ่งจะได้รับพร้อมกำหนดวันส่งงาน
ท่านสามารถระบุวัน เวลารับเอกสาร หากท่านวะดวก หรือให้เราจัดส่งให้ท่านทาง E-mail
ขอบคุณค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Tel: 02.624.4505/ 08.0936.9898

Subscribe!
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!