Like us On

# INSTAGRAM

Translation Service

บริการงานแปลอย่างมีคุณภาพ ราคาย่อมเยา เหมาะกับบุคคลทั่วไป และนักศึกษาทุกระดับชั้น LSC    

สามารถรับรองเอกสารของท่านจากผู้รับรองการแปลที่ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงต่างประเทศ เราสามารถแปลเอกสารของท่านได้หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น ไทย-อังกฤษ -ไทย/  จีน- อังกฤษ – ไทย/ญี่ปุ่น-อังกฤษไทย
เยอรมัน-ไทย-เยอรมัน และ แปลงาน Text Book  , งาน case study  ต่างๆทุกระดับชั้นเรียน หรือจะเป็นเอกสาราชการ อาทิ เช่น

  1. สูติบัตร
  2. ทะเบียนบ้าน
  3. บัตรประชาชน
  4. ใบรับรองสถานภาพ
  5. ทะเบียนสมรส
  6. ใบสำคัญหย่า
  7. ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น
  8. จดหมายส่วนตัว
  9. จดหมายธุรกิจจดหมายรับรองต่างๆ

หรือเอกสารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า หรือทำธุรกรรมราชการ
ท่านสามารถติดต่อเราโดยง่าย เมื่อท่านต้องการแปลเอกสาร โดยท่านส่งเอกสารที่ต้องการแปลมาที่ Email : admin@Lsc.co.th พร้อมกับชำระค่าบริการงานแปลของงานท่านมายังบัญชีที่    LSC จัดส่งให้ซึ่งจะได้รับพร้อมกำหนดวันส่งงาน
ท่านสามารถระบุวัน เวลารับเอกสาร หากท่านสะดวก หรือให้เราจัดส่งให้ท่านทาง E-mail
ขอบคุณค่ะ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Hotline : 080-936-9898 / 082-989-1599
Line@: @LSCinter , E-mail : admin@Lsc.co.th

หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน  LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!