Like us On

# INSTAGRAM

เรียนแคนาดา, เรียนต่อแคนาดา, เรียนภาษาที่แคนาดา, เรียนมัธยมที่แคนาดา

เรียนที่แคนาดา ระดับปริญญา

เรียนต่อในระดับปริญญา ตรี โทในมหาลัยที่มีชื่อเสียง
โดย LSCinterstudy  

การศึกษาในวิทยาลัย (College)

 • การเรียนปริญญาตรี-โทที่แคนาดา หลักสูตรเป็นไปตามกระแสตลาดแรงงาน ในสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจของชาติมีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอไม่เคยหยุดนิ่ง
 • การเรียนปริญญาตรี-โทที่แคนาดา อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อรักษามาตรฐานของหลักสูตรและคุณภาพของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน
 • ปีการศึกษาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนถึงเมษายน แบ่งเป็น 2 ภาค ภาคต้นเริ่มเดือนกันยายน ภาคปลายเริ่มเดือนมกราคม และช่วงเทอมภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม
 • นักศึกษาสามารถเรียนปีแรก และ/หรือ ปีที่สองในวิทยาลัยเพื่อย้ายไปต่อมหาวิทยาในปีถัดไปได้หลายแห่ง นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร (1ปี) หรือ วุฒิบัตร (2ปี) ในหลายสาขาให้เลือก ซึ่งคอร์สที่เรียนสามารถย้ายไปเพื่อจบมหาวิทยาลัยได้ เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งของนักศึกษาไทยที่จะเรียนปริญญาตรี เพราะจะได้เรียนในชั้นเรียนที่อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึงไม่ใหญ่โตเหมือนกับในมหาวิทยาลัย
 • วิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวะก็เป็นที่น่าสนใจ เพราะเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

 • จบ ม.6 ด้วยคะแนน 70% ขึ้นไปในวิชาหลัก, ระบบประเทศอังกฤษต้องผ่าน 5 วิชาหลัก และ 2 ใน 5 ต้องเป็นระดับสูง หรือ 4 ใน 5 ต้องเป็นระดับย่อยสูงเกรดอย่างต่ำ B, ระบบ IB
 • จบวุฒิบัตร IB ด้วยคะแนนที่พอใจ (28-34) หรือประกาศนียบัตร IB ที่เทียบเท่ากับจบเกรด 12 (ม.6)
 • สำหรับเกณฑ์ภาษาอังกฤษ TOEFL 550 ขึ้นไป (213) (IBT = 79), IELTS 5.5, CAEL 60-69 สำหรับภาษาอังกฤษสามารถเข้าไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่สถาบันต่างๆ จัดไว้ให้เพื่อเพิ่มพูนทักษะก่อนที่จะเข้าเรียนได้
 • มีวิทยาลัยหลายแห่งที่มีหลักสูตรปริญญาตรี, อนุปริญญา และหลักสูตรวุฒิบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้วย (สำหรับระดับนี้เกรดภาษาอังกฤษก็จะต้องได้คะแนนสูงขึ้นด้วย)
 • ค่าเล่าเรียน+ ค่ากินอยู่โดยประมาณ (average) อยู่ที่ปีละ 800,000 บาท

การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
(University & University College)

 • นอกจากปริญญาตรี, โท,เอก และอนุปริญญาแล้ว ยังมีโปรแกรมวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องจบปริญญาตรีก่อนและใช้เวลา 1-2 ปี
 • ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะเป็นระบบ 2 หรือ 3 เทอมก็ได้ เริ่มตั้งแต่กันยายน ถึง เดือนพฤษภาคม ถ้า 3 เทอมจะรวมภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม ไปด้วยแทนที่จะเป็นเทอมซัมเมอร์

หลักเกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาโท

 • ส่วนใหญ่ต้องการผลการเรียน GPA 3.0 ขึ้นไปในสองปีสุดท้าย และ TOEFL 550-600 (ส่วนใหญ่จะ 580) หรือ IELTS 6.5-7.0 หรือ CAEL 70 ขึ้นไป (GMAT 500 ขึ้นไปสำหรับ MBA และควรจะมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

มีมหาวิทยาลัยในแคนาดาเกือบ 100 แห่งเป็นของรัฐบาลแทบทั้งหมดจึงรับประกันในคุณภาพที่เยี่ยมยอด และมีมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ไม่ถึง 10 แห่ง

วิทยาลัยมหาวิทยาลัย เป็นการผสมผสานระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไว้ด้วยกัน หลักสูตรระดับปริญญาตรี, อนุปริญญา และประกาศนียบัตร บางแห่งจะมีหลักสูตรพิเศษในระดับปริญญาโทเป็นสาขาเฉพาะ เช่น MBA รวมทั้งมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ESL ด้วยเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งของนักศึกษาไทย

หลักเกณฑ์การรับสมัครระดับปริญญาตรี

 • จบ ม.6 และได้คะแนน 75-95% หรือเทียบเท่า, IB – ต้องมากกว่า 28 คอร์สจะนับได้ในการย้ายต้องเกรด 5 ขึ้นไป, ระบบประเทศอังกฤษต้องผ่าน 5 วิชาหลัก และ 2 ใน 5 ต้องเป็นระดับสูง เกรดอย่างต่ำ B

ปิดรับสมัครเข้าเทอมต้น (Sept.) ประมาณ 15 กุมภาพันธ์ และโดยประมาณ 15 กันยายน สำหรับเทอมปลาย (Jan) สำหรับซัมเมอร์(May) จะปิดรับสมัครประมาณ 15 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้ กำหนดการในบางมหาวิทยาลัยอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ โปรดรีบสมัครแต่เนิ่น ๆ

สามารถทำงานได้นอกสถาบันถ้าศึกษาที่สถาบันของรัฐ ทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ทำได้ถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงหยุดเรียน แต่ต้องเรียน Full Time ผ่านปีแรกก่อนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น นอกจากนั้นหลังจากเรียนจบสามารถทำงานในสาขาที่จบได้ 3 ปี เต็ม

ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณ (average)

 • อยู่ที่ปีละ 850,000 บาท (ปริญญาตรี 4 ปี, โท 2 ปี , เอก 3 ปี)
 • สำหรับ MBA ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณ (average) ปีละ 1,200,000 บาท และสามารถเรียนจบได้ใน 1 ปี – 1 ปีครึ่ง

เรียนต่อในระดับปริญญา ตรี โทในมหาลัยที่มีชื่อเสียง โดย LSCinterstudy  


STUDY BACHELOR TO MASTER IN CANADA BY LSCinter

สอบถามรายละเอียด มหาวิทยาลัยอะไรที่เหมาะสมกับน้องๆ แผนการเรียนเป็นอย่างไร

ปรึกษาได้ที่ พี่ๆ LSC
Hotline : 080.936.9898 / 082.989.1599
Line@: @LSCinter

FREE GUIDER/ COUNSELLING SERVICE
**** หากน้องๆ ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดด้านล่าง

รับสิทธิ ฟรี! ค่าดำเนินการ ชำระจริงตามใบเรียกเก็บค่าเรียนของมหาวิทยาลัย

  University Location Tuition Fee
City Province
1 Algoma University Sault Ste. Marie Ontario CA$10,500 – CA$15,952 per year
2 Bishop’s University Sherbrooke Quebec CA$15,943 – CA$17,808 per year
3 Brescia University College London Ontario CA$20,910 – CA$28,550 per year
4 Brock University St. Catharines Ontario CA$9,200 – CA$32,550 per year
5 Cape Breton University Sydney Nova Scotia CA$15,250 – CA$17,200 per year
6 Capilano University North Vancouver British Columbia CA$12,250 – CA$32,250 per year
7 Fairleigh Dickinson University Vancouver British Columbia CA$15,678 – CA$24,256 per year
8 King’s University College London Ontario CA$6,512 – CA$27,483 per year
9 Kwantlen Polytechnic University Surrey British Columbia CA$16,050 – CA$16,830 per year
10 Lakehead University Thunder Bay Ontario CA$5,197 – CA$23,000 per year
11 Mount Allison University Sackville New Brunswick CA$14,750 – CA$31,500 per year
12 Mount Saint Vincent University Halifax Nova Scotia CA$4,000 – CA$15,221 per year
13 Queen’s University Kingston Ontario CA$14,570 per year
14 Royal Roads University Victoria British Columbia CA$10,400 – CA$26,973per year
15 Thompson Rivers University Kamloops British Columbia CA$13,800 – CA$30,571 per year
16 Trent University  Peterborough Ontario CA$14,145 – CA$19,000 per year
17 Trinity Western University Langley British Columbia CA$10,165 – CA$28,080 per year
18 University Canada West Vancouver British Columbia CA$6,900 – CA$19,440 per year
19 University of Fraser Valley Abbotsford British Columbia CA$16,100 per year
20 University of Lethbridge Lethbridge Alberta CA$12,000 – CA$18,924 per year
21 University of Northern British Columbia Oshawa Ontario CA$15,000 – CA$23,590 per year
22 University of Northern British Columbia  Langley British Columbia CA$14,400 – CA$17,889 per year
23 University of Ontario Institute of Technology Oshawa Ontario CA$15,000 – CA$23,590 per year
24 University of Ontario Institute of Technology Oshawa Ontario CA$15,000 – CA$23,590 per year
25 University of Regina Regina Saskatchewan  CA$4,688 – CA$18,532 per year
26 University of Saskatchewan Saskatoon Saskatchewan CA$6,900 – CA$21,247  per year
27 University of Waterloo Waterloo Ontario CA$24,830  – CA$36,810  per year
28 Vancouver Island University Nanaimo, British Columbia CA$4,850 – CA$18,875 per year
29 Wilfrid Laurier University Saskatoon Saskatchewan CA$13,500 – CA$24,083 per year

— โครงการ Study & Work Experiences อื่น ๆ (คลิกดูรายละเอียดได้เลยนะคะ) —

Work & Travel USA
 
หลากหลายโรงเรียน ในต่างประเทศ มากกว่า 10000 ที่ทั่วโลก ปรึกษาทีมงาน LSC free! เพื่อรับข้อมูลที่เหมาะสมกับแผนของน้องๆ Line: @LSCinter/Tel: 080.936.9898
Subscribe!